ostatné služby

vybavíme za vás

Ak sa vám nechce stáť a čakať na úradoch, polícií, v poisťovni alebo podobných štátnych a neštátnych inštitúciách, my to urobíme namiesto vás. naše zastúpenie je na základe plnej moci na zastupovanie voči danému orgánu, inštitúcii alebo spoločnosti a v presne vymedzenej spôsobilosti.

v prípade ďalších otázok nás kontaktuje, údaje nájdete v sekcii kontakt, cenu služby nájdete v sekcii cenník.

sprostredkovanie služieb

upratovacie služby

  • dvorov
  • záhrad
  • vypratávanie skladových jednotiek
  • vypratávanie bytových a nebytových jednotiek
  • odvoz vzniknutého odpadu

 

preklad úradných dokumentov

vnútroštátnu a medzinárodnú prepravu

prepravu osôb

„Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!“ Jan Werich